Ilu członków musi liczyć zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Zawiązując wspólnotę mieszkaniową należy mieć na uwadze obowiązujące przepisy, które wymagają odpowiedniej formy prawnej takiej wspólnoty i przygotowanie podmiotów, które w ramach wspólnoty będą odpowiadać za zarządzanie nieruchomością. W tym zakresie swoją rolę pełnić będzie między innymi zarząd wspólnoty. W związku z tym pojawiają się pytania o organizację zarządu wspólnoty przy zwróceniu uwagi na to jaki charakter ma zarząd, czym powinien się zajmować i jak liczny powinien być. 


Ilu jest członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Należy zauważyć, że w przepisach znajdziemy informacje, która odnosi się do tego, że zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma zostać powołany, jednak nie ma w tych przepisach informacji o tym ile osób ma się znajdować w takim zarządzie. Dlatego zarząd może mieć charakter jednoosobowy bądź wieloosobowy a decyzja w tym zakresie uzależniona jest od wspólnoty. Jeśli zarząd będzie wieloosobowy to również wspólnota indywidualnie decyduje o tym jak wiele osób będzie się w nim znajdować. Korzystając z obsługi wspólnoty w ramach propozycji przygotowanej przez Concierge Gold możecie liczyć na wsparcie z naszej strony i odpowiednią organizację zarządzania wspólnotą mieszkaniową. 


Zarząd jedno czy wieloosobowy? 

W związku z tym, że nie ma określonej ilości osób, które powinny się znajdować w zarządzie wspólnoty można zastanowić się nad tym jakie rozwiązania będą najlepsze. Korzystając z usług przygotowanych przez Concierge Gold możecie liczyć na kompleksowe zarządzanie sprawami wspólnoty mieszkaniowej, można również decydować się na usługi zarządu licencjonowanego, który będzie odpowiadał za prowadzenie spraw jako administrator dla wspólnoty. Wracając jednak do tematu ilości osób w zarządzie wspólnoty chcemy wskazać na najważniejsze kwestie z tym związane. 

Mimo, że istnieje możliwość stworzenia jednoosobowego zarządu wydaje się, że nie będzie to najlepsze rozwiązanie. Na zarządzie wspólnoty będzie ciążyć wiele obowiązków i dlatego trudno wyobrazić sobie, że te wszystkie obowiązki będą realizowane w prawidłowy sposób. Z czysto praktycznego punktu widzenia będzie to zbyt duże obciążenie. Dlatego wydaje się, że zarząd wieloosobowy będzie dużo lepszym rozwiązaniem. 


Sprawna realizacja zadań przez zarząd 

Mając na uwadze zarząd składający się z wielu osób można oczekiwać, że będzie on w stanie przy dużej ilości obowiązków realizować swoje zadania sprawnie dbając o sprawy mieszkańców, Przygotowując wybór członków zarządu wspólnoty należy zwrócić uwagę na jej wielkość, by właściwie dobrać ilość członków. Klucz wyboru członków zarządu może być uzależniony od różnych czynników, dlatego w przypadku pomocy ze strony Concierge Gold możecie liczyć na informacje, które mogą ułatwić wybór zarządu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, pomożemy wybrać odpowiednią metodę wyłaniania zarządu dla danej wspólnoty. 


Wydaje się, że zarząd liczący sobie kilku członków, np. po jednym reprezentancie z każdej klatki to sposób na to, by z jednej strony usprawnić jego działanie, by jedna osoba nie miała zbyt wielu obowiązków, a jednocześnie nie będzie to przesadzona ilość członków, które mogłaby utrudniać porozumienie w zarządzie czy organizację spotkań wszystkich członków. 


Niezależnie od tego jak liczny będzie zarząd wspólnoty najważniejsze będzie stworzenie mu odpowiednich warunków pracy i wybór członków, którzy będą posiadali wiedzę umożliwiającą funkcjonowanie w takiej strukturze oraz czas, by mogli poświęcić się działaniu jako członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej.