Jak można zaoszczędzić na kosztach dostarczanej energii cieplnej?

Koszty ciepła dostarczanego do budynku to największy składnik kosztów utrzymania nieruchomości. Ponoszą je właściciele poszczególnych lokali, pokrywając równocześnie przypadający im udział w kosztach ogrzania nieruchomości wspólnej.

Udział różnych dróg, którymi następują straty ciepła w budynku wynosi:

Tracimy ciepło różnymi drogami, w zależności od ukształtowania bryły budynku, izolacyjności okien, drzwi wejściowych, ścian, dachu i stropów.

 

W przypadku rozległych sieci cieplnych zmiana temperatury czynnika w ciepłowni dociera do najbardziej odległych budynków dopiero po dwóch dniach, co powoduje, że przy gwałtownym oziębieniu budynek przez dwa dni jest niedogrzewany, a przy gwałtownym ociepleniu część ciepła dostarczana jest niepotrzebnie. Sprawność systemu to także sposób rozdziału ciepła wewnątrz ogrzewanego budynku. Zdarza się, że w jednym budynku niektóre lokale są niedogrzewane, podczas gdy w innych mieszkańcy otwierają okna celem obniżenia temperatury.

 

Najpowszechniejszym działaniem pozwalającym zaoszczędzić energię wykorzystywaną do ogrzewania budynku jest zainstalowanie urządzeń automatyki pogodowej. Są one powszechnie stosowane w budynkach wielorodzinnych. Automatyka pogodowa umożliwia regulację parametrów cieplnych w węźle cieplnym w zależności od temperatury ze¬wnętrznej, dzięki czemu reakcja systemu ogrzewania na zmiany temperatury jest natychmiastowa. Powoduje to zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez budynek. Wiele przedsiębiorstw energetyki cieplnej uznaje instalację automatyki pogodowej za wystarczającą do zmniej¬szenia o 10% mocy zamówionej dla celów c.o. Pamiętajmy że w tym celu musisz złożyć stosowny wniosek do dostawcy ciepła.

 

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej uzyskamy również dzięki zmianie przyzwyczajeń mieszkańców.

 

Należy zwróć uwagę, że największe straty ciepła następują poprzez wentylację, czyli zarówno poprzez system wentylacyjny wewnątrz budynku, jak i wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien.

 

Mniej ciepła traci się przy krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń niż podczas długotrwałego przewietrzania z mniejszą intensywnością. Wiąże się to bezpośrednio ze zmniejszeniem opłat za ciepło dla poszczególnych lokali, jeżeli są wyposażone w ciepłomierze lub podzielniki ciepła. W przypadku starych, nieszczelnych okien zmniejszenie wymiany powietrza i zauważalne oszczędności daje częściowe przysłanianie kratek wentylacyjnych.