Monitoring na terenie wspólnoty a prawo do prywatności

Każda wspólnota mieszkaniowa stara się tak organizować swoje otoczenie, by zagwarantować mieszkańcom takie warunki, które gwarantować będą bezpieczeństwo i funkcjonalność poszczególnych miejsc udostępnionych mieszkańcom. Zachowanie bezpieczeństwa wiąże się obecnie często z przygotowaniem monitoringu na terenie wspólnoty. I w tym miejscu pojawiają się wątpliwości niektórych mieszkańców jak w tej sytuacji wygląda sprawa ich prywatności. 


Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem zachęcamy do zapoznania się z naszym wpisem. Możecie również skorzystać z oferty Concierge Gold, zajmiemy sie kompleksowym zarządzaniem nieruchomością, w tym również podpowiemy jak prawidłowo zorganizować monitoring dbając o kwestie związane z prywatnością mieszkańców i gości, których monitoring może obejmować. 


Dodatkowa ochrona - prywatny monitoring wspólnoty mieszkaniowej  

Wspólnoty mieszkaniowe często decydują się na montaż kamer w obrębie osiedla. by zwiększać bezpieczeństwo mieszkańców. Jednocześnie jednak pojawia się w tym miejscu Konstytucja RP, która zapewnia prawo do ochrony wizerunku i prawo do prywatności. Monitoring stoi więc w sprzeczności z tymi prawami i w związku z tym nawet jeśli jest legalnie montowany może się okazać źródłem, roszczeń ze strony osób, które będą uważały, że prawo do prywatności zostało naruszone. Zdając sobie sprawę z tego zajmując się zarządzaniem nieruchomościami pomagamy również w tych kwestiach wspólnotom, które muszą zmagać się z roszczeniami mieszkańców wspólnoty czy osób trzecich odnoszących się właśnie do nagrania wizerunku przez monitoring. 


Roszczenia mieszkańców w stosunku do wspólnoty

Roszczenia jakie będzie stawiał mieszkaniec mogą odnosić się do zapłaty pewnej kwoty, zniszczenia nagrań czy nawet likwidacji monitoringu. Takie roszczenia wymagają jednak działań na drodze sądowej, tak by w trakcie procesu właśnie mieszkaniec udowodnił, że jego prywatność została naruszona. Wspólnota jednak może bronić się tym, że monitoring nie jest bezprawny, a jego przygotowanie ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców więc mowa o uzasadnionym interesie. Jednocześnie jako zarządcy z Concierge Gold obsługując wspólnoty przypominamy, że jeśli kamery były montowane wcześniej i w momencie zakupu mieszkania już się tam znajdowały to kupujący akceptował ten stan rzeczy i jego roszczenia będą bezpodstawne. Jeśli wspólnota montuje monitoring później powinna to realizować przez odpowiednią uchwałę więc jeśli wtedy nie ma sprzeciwu mieszkańców również można oczekiwać, że roszczenia zostaną przez sąd odrzucone. 


Roszczenia osób trzecich 

Jeśli w grę wchodzą roszczenia osób trzecich to w tej sytuacji należy zauważyć, że nawet jeśli żądają oni demontażu monitoringu to ponad tym żądaniem stoi prawo własności wspólnoty mieszkaniowej i roszczenia takie są bezpodstawne. Osoba trzecia wchodząc na taki teren musi być świadoma, że jest tam monitoring, wchodzi na teren prywatny i akceptuje jego istnieje. 

Można więc stwierdzić, że montaż monitoringu we wspólnocie mieszkaniowej to jej prawo i dlatego nie powinno się pod tym kątem wysnuwać obaw, że może się to wiązać z problemami i roszczeniami osób trzecich. Chodzi o dysponowanie przestrzenią prywatną i jeśli jest to legalny sprzęt i zasięgiem obejmuje wyłącznie prywatny teren, nie obejmuje wejść do mieszkań to wszelkie roszczenia ze strony mieszkańców czy osób trzecich powinny być odrzucone przez sąd. Jeśli chcecie przygotować u siebie monitoring zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, zadbamy o zarządzanie wspólnotą i również postaramy się o to, by zaoferować pomoc w montażu monitoringu.