Prawo własności a wspólnota mieszkaniowa

Budynki wielomieszkaniowe ze względu na swoją charakterystykę musza mieć w odpowiedni sposób przygotowane funkcjonowanie, tak by można było zorganizować życie ludzi w taki sposób, który sprawi, że poszczególnie członkowie wspólnoty nie będą sobie przeszkadzać. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że w każdym budynku mamy do czynienia z częściami wspólnymi, które muszą być w odpowiedni sposób zarządzane. Ta kwestia również ma istotne znaczenie i nie powinno się jej ignorować. Dlatego w celu sprawnego funkcjonowania nieruchomości zawiązuje się wspólnoty mieszkaniowe, które mają ułatwiać kontrole nad funkcjonowanie budynku. Jednocześnie wspólnota zajmująca się częściami wspólnymi musi współistnieć z mieszkańcami, którzy mając prawo do swoich lokali często starają się powoływać na prawo własności dbając i chroniąc swoich interesów. 


Prawo własności lokali 

Wspólnota mieszkaniowa gromadząca właścicieli lokali ma odpowiadać przede wszystkim za części wspólne nieruchomości zajmując się zarządzaniem tymi elementami, uwzględniając potrzeby mieszkańców a jednocześnie mając na uwadze prawa i obowiązki właścicieli, które wynikają bezpośrednio z prawa własności. To kluczowa kwestia, by rozróżnić części wspólne i te części nieruchomości za zarządzanie którymi każdy musi odpowiadać samodzielnie. 

W przypadku przygotowanej przez Concierge Gold oferty możecie liczyć na profesjonalne zarządzanie nieruchomościami. Zajmują się tym doświadczeni specjaliści, którzy będą w stanie zająć się sprawami wspólnoty tworząc zarząd instytucjonalny. Korzystając z naszego doświadczenia będziemy doskonale wiedzieli jakie prawa i obowiązki ma wspólnota a czym powinni się zajmować właściciele mieszkań w związku z ich prawem własności. 


Obowiązki po stronie właścicieli mieszkań

Każdy kto decyduje się na nabycie lokalu posiadając prawo własności jest zobowiązany do tego, by zajmować się własnym lokalem i za niego odpowiada. To po jego stronie jest ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu w należytym stanie. Stan techniczny nieruchomości i dbanie o poszczególne elementy lokalu to kwestia, która wynika z prawa własności i stawia właściciela w obowiązku. Jednocześnie należy on również do wspólnoty i ma możliwość korzystania z części wspólnych w równej formie z innymi mieszkańcami. Wspólnota musi odpowiadać na takie potrzeby mieszkańców i mieć je na uwadze jednocześnie respektując to co wynika z prawa własności. 


Prawo własności - współpraca ze wspólnotą 

Należy mieć na uwadze, że prawo własności daje pewne możliwości, ale jednocześnie różne obowiązki. Dlatego umiejętność współpracy miedzy wspólnotą a poszczególnymi właścicielami mieszkań jest kwestią o fundamentalnym znaczeniu. Korzystając z oferty przygotowanej przez Concierge Gold możecie liczyć na to, że zajmiemy się odpowiednią organizacją pracy wspólnoty mieszkaniowej i będziemy mogli zaproponować klientom takie rozwiązania, które ułatwią współistnienie wspólnoty z poszczególnymi właścicielami lokali. Zadbamy o organizację pracy wspólnoty i będziemy mogli stworzyć zasady, dzięki którym nie będzie problemów wynikających z ewentualnych roszczeń jakie mogą się pojawiać w przypadku właścicieli lokali, którzy będą powoływali się na prawo własności. 

Jeśli chcecie dobrej współpracy między wspólnotą mieszkaniową a właścicielami lokali zapraszamy do kontaktu z naszą ofertą, zadbamy o profesjonalne zarządzanie i kompleksowo będziemy zajmować się wszystkimi kwestiami, które związane są z funkcjonowanie nieruchomości i jej poszczególnych części składowych.