WSPÓLNOTY I SPÓŁDZIELNIE

Wspólnoty i spółdzielnie Warszawa - Concierge Gold

Jesteśmy wyspecjalizowani w obsłudze wspólnot mieszkaniowych szczególnie w okresie rękojmi jak i tych funkcjonujących na rynku już dłużej i wymagających przeprowadzenia remontów.

Nasi specjaliści od lat skutecznie pomagają w rozwiązaniu problemów technicznych, prawnych jak i finansowych.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu księgowości wspólnot mieszkaniowych również będących płatnikami VAT. Dokonujemy rozliczeń co kwartał lub co miesiąc w zależności od potrzeb danej Wspólnoty Mieszkaniowej. Nasi zarządcy i administratorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, dzięki któremu przewidują potrzeby i są wsparciem dla Właścicieli i Zarządów Wspólnot mieszkaniowych. Wprowadzamy konstruktywne rozwiązania, dbamy aby naszym Klientom mieszkało się lepiej.

Co należy do naszych obowiązków?

 

Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej oraz Spółdzielni

Mówimy tu o reprezentacji Wspólnoty oraz Spółdzielni wobec organów administracji państwowej i samorządowej, a także w stosunkach pomiędzy właścicielami.

 

Obsługa finansowo-księgowa

• NIP i REGON. Dopełnienie wszelkich czynności w sprawie nadania numerów.

• Rachunek bankowy. Otworzenie oraz obsługa rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni oraz dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek.

• Księgowość. Prowadzenie księgowości za pomocą specjalnych programów służących do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni.

• Plan gospodarczy. Sporządzenie planu na nadchodzący rok.

• Sprawozdania finansowe, rozliczanie z Urzędem Skarbowym. Przygotowanie sprawozdań oraz budżetu i rozliczenie z Urzędem Skarbowym w zeznaniu rocznym.

• Sprawy bieżące. Prowadzeniem bieżących rozliczeń z dostawcami mediów.

 

Obsługa administracyjna i zarządzanie

• Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości - prowadzenie oraz aktualizacja wykazu lokali, ich właścicieli oraz najemców, a także przypadających im udziałów dla nieruchomości wspólnej.

• Ubezpieczenia. Zawieranie, zmiany, a także rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku - od różnych zdarzeń, które mogą zdarzyć się na co dzień oraz losowych.

• Umowy. Zawieranie umów oraz negocjowanie warunków z dostawcami mediów - wody, gazu, prądu, energii elektrycznej.

• Czystość. Utrzymywanie czystości w częściach wspólnych Wspólnoty Mieszkaniowej i Spółdzielni.

• Zebrania. Organizacja oraz obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej i Spółdzielni.

• Usługi. Wyszukiwanie firm, które świadczą usługi na rzecz Spółdzielni i Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Obsługa techniczna

• Zapewnienie nadzoru technicznego.

• Książki i dokumentacje. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości.

• Przeglądy. Organizacja i nadzór okresowych przeglądów nieruchomości, a także urządzeń, które stanowią jej wyposażenie.

• Awarie i ich skutki. Kontrolowanie i usuwanie awarii budynku oraz ich skutków.

• Konserwacje i naprawy. Zlecanie, a także kontrola konserwacji budynku i bieżących napraw.

• Plany remontowe . Przygotowanie na nadchodzący rok.

• Wodomierze. Odczytywanie w lokalach.

• Remonty i modernizacje. Nadzorowanie osób wykonujących prace.

 

Obsługa prawna

• Umowy. Opracowywanie, poprawa oraz opiniowanie zawieranych umów,

• Uchwały. Opracowanie wzorów uchwał oraz innych aktów takich jak regulaminy czy statuty i ich realizacja.

 

Dlaczego warto powierzyć zarządzanie profesjonalistom?

Szeroki zakres obowiązków, który ciąży nie tylko na zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej czy Spółdzielni, ale i powołanym przez niego administratorze i zarządcy nie jest łatwy. Jak możemy wywnioskować z listy powyżej, obowiązków jest naprawdę wiele. Do prawidłowej realizacji swoich zadań, każdy musi posiadać szeroką wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami i nieruchomościami. Przydadzą się także praktyczne umiejętności. Prawidłowe wywiązanie się zarządu z wszystkich obowiązków bardzo często wiąże się też z koniecznością zatrudnienia personelu, który zadba o realizację poszczególnych czynności - prawników, księgowych, hydraulików, ekipy sprzątającej i wielu innych osób. Bez ich wsparcia osiągnięcie właściwego stanu obiektu byłoby praktycznie nieosiągalne.

 

Z pomocą przychodzimy my. Dzięki skorzystaniu z naszych usług, skorzysta Twoja Wspólnota czy Spółdzielnia. O Twoje interesy zadbamy w profesjonalny sposób, a Ty nie będziesz musiał martwić się absolutnie o nic. Ponosimy odpowiedzialność za wszelkie niedogodności, błędy oraz działania podejmowane na terenie Twojej nieruchomości. Pragniemy zadowolić każdego naszego Klienta oferując jasne warunki oraz kompleksowe wsparcie w zakresie wszystkich czynności związanych z administrowaniem oraz zarządzaniem budynkiem. Jednocześnie gwarantujemy realizację na najwyższym poziomie.