Preferencyjne ceny gazu dla wspólnot

Czy Twój Zarządca zadbał o interes mieszkańców i skorygował dane do umowy na dostawę gazu dla Twojej Wspólnoty?

 

Tylko taka deklaracja pozwala skorzystać z objęcia gospodarstw domowych preferencyjnymi cenami taryfowanymi

Minister klimatu zaapelował w poniedziałek 3 stycznia 2022 do zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni o korygowanie danych do umów gazowych o deklaracje, umożliwiające objęcie gospodarstw domowych preferencyjnymi cenami taryfowanymi.

 

Jak podkreślił minister na konferencji prasowej, część tzw. pośredniczących podmiotów gazowych - wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, samorządów - nie złożyła sprzedawcy gazu deklaracji, wskazujących jaka część podmiotów w ramach danej wspólnoty prowadzi działalność gospodarczą i jaką część gazu zużywają. Aby sprzedawca gazu mógł wystawić fakturę z ceną preferencyjną według taryfy, musi mieć taką deklarację. Przypomniał, że Urząd Regulacji Energetyki już od 2018 r. zwracał uwagę na tę sprawę.

 

Część podmiotów tego obowiązku nie dopełniło. (…) Zachęcamy, aby dokonać tej korekty i zadbać o interes mieszkańców

 

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej uzyskamy również dzięki zmianie przyzwyczajeń mieszkańców.

 

Po złożeniu takiej deklaracji można skorzystać z obniżki VAT i akcyzy.